1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

18 mei 2021

Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?

LampU bent in beginsel verplicht aan de informatie- en energiebesparingsplicht te voldoen als uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas of een gelijkwaardige hoeveelheid verbruikt. Er bestaan echter uitzonderingen.

Informatieplicht

Is uw bedrijf informatieplichtig, dan had u uiterlijk 1 juli 2019 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) digitaal moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u nog niet gerapporteerd, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Vanaf 1 juli van dit jaar is hiervoor het hogere niveau van eHerkenning nodig.

Erkende maatregelenlijsten energiebesparing

De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken lijsten met energiebesparende maatregelen opgesteld, zoals voor hotels en restaurants, de detailhandel en de agrarische sector. De lijsten zijn te raadplegen op de site van de RVO.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van de maatregelen is maximaal vijf jaar. Zo bevat de lijst voor de detailhandel bijvoorbeeld de optie van een tijdklok om daarmee onnodige ventilatie van ruimtes buiten de bedrijfstijden te voorkomen.

Heeft u vragen over de informatie- en/of energiebesparingsplicht, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA